Nieuwtjes, uitslagen

 
 
Meca Islamovic is de glorieuze winnaar van de tigste Nölkampioenschappe!
 
Het liep al verrassend vroeg aardig vol met vooral ‘kijkers’ die, voordat ze het goed en wel beseften, door de Opperspreekstalmeester op de deelnemerslijst waren geplaatst. Toen we, zo rond de klok van vijven begonnen, had zich een select gezelschap verzameld om te strijden voor de hoogste eer en te genieten van het genöl van de bovenste plank.  
Dit keer kon er genöld worden over een vijftigtal spreekwoorden, gezegden en uitdrukkingen. Denk hierbij aan: ‘Die lult unne dooien hond nog kepot’, ‘Un afgelekte botteram is veul ovver de tong gegaon’, ‘Tis zonne hete sodemieter, daor kunde wel un ei op bakke’ of ‘Un portemenee, un fles jonge klaore en un jong meid kunde nojt alleen laote’.
Desgewenst werd er een vertaling in het ABN of andere taal gegeven. Nèèveschupper (oftewel sidekick) Pieter Smits zorgde voor de techniek en dat een en ander duidelijk op het scherm werd gepresenteerd.  
Onze onvolprezen jury, beter bekend als het ‘Nölforum’, bestaande uit
Marco (de Nip) van Teeffelen, Bert (Mehmet) van Lith, Prins Henk II Peters en Zijn Adjudant Sjaak Beelen, hadden het bij tijd en wijle zeer moeilijk om tot een eensluidend oordeel te komen. Daar kwam nog bij dat een of meerdere juryleden soms niet mee wilden stemmen om vermeende partijdigheid te vermijden. De Opperspreekstalmeester hoefde maar zelden in te grijpen als deelnemers over het randje gingen.
Toen we aan de kwartfinales begonnen waren er nog acht zeer sterke kandidaten in de race om deze editie te winnen.  
Maarten Hermens en Karel van de Boom beten het spits af, gevolgd door John Pas tegen Nelly de Jong, Meca Islamovic tegen Chantal Pas en als laatste Marian van Uden tegen Gerty van Lith. Het zal de lezer opvallen dat de dames dik in de meerderheid waren en dat was méér dan terecht.
Zij nölden de heren letterlijk en figuurlijk van de Nöltafel! Het valt wel op dat vrouwen heel anders nölen als mannen. Mannen willen elkaar nog wel eens aan het woord laten maar vrouwen meteen beginnen te kwekken om vervolgens niet meer stil te vallen. De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat Jos Janssen, als enige man, deze tactiek als eerste toepaste maar het baatte hem niet. Verder is het zo dat vrouwen veel dichter tegen het bekende randje aankruipen dan je zou vermoeden en ze sparen hun directe omgeving absoluut niet. Uiteraard waren de halve finales close calls maar, na veel wikken en wegen van de jury, streden Nelly en Marian om het brons en Maarten en Meca om goud en zilver. De dialogen duurden hier soms wel elf minuten maar het verveelde geen moment en uiteindelijk ging Meca met de spreekwoordelijke hoogste eer strijken. Goede tweede was Maarten en Nelly mocht het brons mee naar huis nemen. Meca Islamovic afficheerde zich erg handig als het ‘zielige allochtoontje’ dat maar moet blijven bewijzen dat ze goed is geïntegreerd. En of ze dat is! Ze mocht zich bedienen van haar moerstaal, het Montenegrijns, maar dat bleek absoluut niet nodig. Met verve en zeer scherp van de tong, waar bij ze ook haar partner Joop niet spaarde, laveerde zij zich naar de finale waar bleek dat Maarten en Meca een soort van ‘verleden’ hadden waardoor ze elkaar toch een beetje in hun waarde lieten. Niet onvermeld moet blijven dat Chantal Pas (dochter van John en kleindochter van Aj) als jonge hond zich dermate kranig weerde (en dat zonder een druppel van een alcoholische versnapering!), dat zij de prijs voor het ‘aanstormende talent’ in ontvangst mocht nemen.  
Na dat iedereen was bedankt en de prachtige ‘Brugse Zot’ prijzen waren uitgereikt bleef het nog lang onrustig in Café Tapperij Kansas…..
Blijf ons volgens via www.cafekansas.nl en via Facebook.
 
 
 
 
 
 
 
Recent artikel in de MaasDriehoek:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitslag tigste Kuukse Nölkampioenschappe:
 
O.l.v. Opperspreekstalmeesteres Gerty van Lith werd:
 
Henk Peters 1e, Sjaak Beelen 2e en Maarten Hermens 3e
 
 
 
 
 
 
 
Veel meer foto's op de pagina Fotoalbums 
 
 
 
 
********************************************************************
 
 
  
 
 
Sinterklaas en zijn Pieten hebben ook dit jaar weer de
 
Kansas bezocht 
 
 
 
 *************************** 
 Het team De Kansas Bad Brains
is bij de quiz marathon in Nijmegen
op 8 mei 2013 2e geworden!!
En er deden maar liefst 75 teams mee...
 
**************************
Uitslag Piellekesbloase 2013
 
 Volwassenen:
 No 1 Nico van Ast
 No 2 Meneer Huitema
No 3 Tom Heijl
 Aanmoedigingsprijs Richard Broekmeijer
 
 Jeugd:
No 1 Vince Jansen
No 2 Kim Bardoel
No 3 Thom Lemstra
 
Kijk voor foto's op de pagina: fotoalbum
 
 
***************************************
 
Uitslag Kansas Pubquiz Night 4 maart 2013
 
1. Bad Brains 67 pt.
 
2. Quiz 't wel. 62 pt.
 
3. Kon er nie op komme. 57,5 pt.
 
3. Ik kos er ok nie op komme. 57,5 pt.
 
5. The Four Tops. 57 pt.
 
6. Janszen II. 56,5 pt.
 
7. Knojers. 56 pt.
 
8.Janszen I. 48,5 pt
 
9. K3. 47 pt.
 
***************************************
Uitslag Kansas Pubquiz Night 4 februari 2013
 
Gedeeld (!) 1  :Team Mike & the Mechanics
 
en Team Bad Brains 62 pt.
 
3: Team Ik kan er niet op komen 54,5 pt.
 
4: Team De Rakkers 54 pt.
 
5: Team Janszen 2 51,5 pt.
 
6: Team Ik kom er nog steeds niet op. 48 pt.
 
7: Team De Knôjers 46 pt.
 
8: Team Janszen 1 44 pt.
 
*****************************************
 
Uitslag Kansas Karnaval Blauwe Bal Toernooi 2013
 
 
Het was weer een zeer gezellig toernooi. Naarmate de dag vorderde
 
 kwamen de beste blauwe ballers bovendrijven.
 
Bram Kuipers en Stephan Emons werden 4e en Sieward Bosch en Ger de
 
 Haan eindigden op de 3e plaats.
 
Na een voor het publiek zeer aantrekkelijke finale werden Peter van
 
 Grinsven en Pieter Smits 3e en werden Jan Willen Broeren en Albert
 
 Sengers de winnaars van dit weer geslaagde toernooi en werden ze voor
 
 een jaar de trotse bezitters van de Kansas wisseltrophee.
 
 
 
 
********************************************************
Uitslag Kansas Pub Quiz Night 7 jan. 2013
 
 
1: Ollie & de Bollies 61 pt.
 
2: Knôjers 60 pt.
 
3: Janszen I 50 pt.
 
4: Kon er óók nie op komme 46 pt.
 
5: Janszen II 43,5 pt.
 
6: Kansas Tripel 38 pt.
 
7: Kon er nie op komme 34,5 pt.
 
 
 
***********************************************************************************************
 
John Pas winnaar van het tigste Nölkampioenschap!
 
 
 
Veel meer foto's op de pagina: foto-album
 
Zondagmiddag 30 december, zo tegen de klok van vijven in de middag, na een uurtje moed indrinken, ging het tigste ofwel achtste Nölkampioenschap van start. Café-tapperij Kansas was mooi volgelopen met deelnemers en publiek. Zo’n kleine 30 mensen bonden de strijd tegen elkaar aan. Een andere aankleding (geen bank meer maar wel prachtige nepplanten), de nodige IT-gadgets en maar liefst twee Carnavalsverenigingen (de Nölers en C.V.I.O.) gaven deze editie een ander aanzien. Opperspreekstalmeester Peter van Grinsven had een wedstrijdschema samengesteld dat na een aarzelend begin goed op gang kwam. Gekende Nölcoryfeeën zoals Tonnie Geboers, Maarten Hermens, Marco van Teeffelen en Gerty van Lith lieten het publiek bijkans schateren van het lachen. Maar ook nieuwkomers zoals Theo Beker, een rasechte ‘Nijmeegeneur’ en Gerco Homburg die onder het motto, ‘niet alles is met nölen op te lossen’ twee bokshandschoenen had omgehangen om het pleit ook anders te kunnen beslechten. Bert Geurts had bij het woordje ‘snuuve’ zijn eigen sugarcrack meegebracht en snoof die ter plaatse op. De Kuumers, onze jury in ’t vak van dienst, bestaande uit Peter Heiltjes, Cor van den Hoogen, Johan Peters en John van Schipstal fronste bij tijd en wijle de wenkbrauwen bij al deze nieuwlichterij. "Het lijkt wel of we Party & Co aan het spelen zijn”, bromde Johan. Bovendien voelde een gewaardeerd lid van onze vorige jury zich dusdanig in zijn kruis getast dat hij als ‘vakjury’ ‘de jury in ’t vak’ ging beoordelen. Koos Dakloos (alias Rob Poel) verhoogde de feestvreugde wel degelijk maar het was even wennen voor iedereen. Getuige zijn ‘Frits-van-Turenhoutuitslag’ van vier keer een nulletje had hij geen al te hoge pet (of in dit geval pruik) op van de heren juryleden. Intussen vorderde de strijd gestaag en in de halve finales bleven John Pas, Theo Beker, Lia Smits en Gerty van Lith over. De dames, in de minderheid in het deelnemersveld, hadden notoire Nölboksen achteloos terzijde geschoven. Hiermee is weer bewezen dat veel kerels van armoede naar de kroeg moeten omdat ze thuis ‘zôn gruwelijke Nöltante’ op de bank hebben zitten. Na spannende halve, kleine en grote finale(s) moest de jury bijna een salomonsoordeel vellen om de winnaars bekend te maken. Uiteindelijk ging John Pas (ZZP’er van carnavalsberoep) met de trofee naar huis, tweede werd rookie Theo Beker en als derde mocht Gerty van Lith de prijs in ontvangst nemen. De prijzen vervaardigd door Pieter Smits waren weer van uitzonderlijke schoonheid en ook als man achter de knoppen kweet hij zich prima van zijn taak. De opperspreekstalmeester mocht tenslotte nog een oeuvreprijs in ontvangst nemen. 29-12- 2013, de laatste zondag van het nieuwe jaar zal, ijs en weder dienende, het tigste ofwel negende Nölkampioenschap plaatsvinden. Blijf ons volgen via www.cafekansas.nl
 
 
*********************************
 
Nölkampioenschappe (E-mail)Polemiek
 
(tussen Dhr. R. Poel, voormalig jurylid Nölkampioenschappe en
Dhr. P. van Grinsven, huidig Opperspreekstalmeester)
 
 
Ik heb begrepe da op 30 december de nolkampioenschappe wer zien. En als ik het goed heb begrepe hedde gullie de kuumers gevraogd als jury. Da goat zo maar nie Maar gullie het het contract mit de zittende jury nie eens rechtmatig opgezegd dus da zou wel us uut kunnen gaoan uutdrejen op een actie of rechtszaak vanuut de zittende jury bestaonde uut Rob Poel, Stef Heiltjes en Henk Roelofs Tenzij gullie alsnog goat besluuten dat de oude jury in ere wordt hersteld. Ik stel ullie unnen termijn van enne dag om te reageren en ik verzoek ullie ok deze meel dur te sturen an henk en stef.
Mit nolgroet,
Advocaat van Steenselen van de zittende jury
 
*******************************************
 
Kuuk, eenentwinstigste december tweeduuzendentwelluf
 
Aan Dhr. Rob Poel,
p/a rpoel@home.nl Sintaogte
Gut ovver: ow herderlijk schrieve van d’n eenentwintigste december tweeduuzendentwelluf, ontvange via de meel
 
Gruwelijke gesintaogte (tiggenôver) kel Poel,
 
Allerurst de mededeling det dizzen brief ok bestemd is vur die twee âander snuiters te wete Stef Heiltjes en Henk Roelofs. Wej betwiefele overiges of gej die twee wel mitkriet in ow (te) dol protest. Uutgerèkend op d’n dag det de wereld kan vergaon motte wej van ow (ullie) zôn schrieve kriege. Ik kan ow (ullie) vertelle det onze wereld efkes is vergaon. Bloed, zweet en traone het ut ons gekôôst um dees Nölkampioenschappe wer vur mekaor te bokse en dan motte gej (gullie) ân komme zannike mit zôn futiliteitje umdè wej wer us gekoze hebbe vur de Kuumers as jury. Die jonges kunne al nie zo duk umdè ze nie zo veul talent hebbe as gej (gullie). Zej motte heel veul oefene vur de pronkzitting en de zondagaovund is zo ongevèèr heilig vur hullie. En umdè ze nou toch de moed hebbe um daor van af te zien hebbe wej gedôcht um det te motte belone. Trouwes wej hân van ow (ullie) toch wel iets meer verwaacht as zôn schrieve op pote. In plâts dè ge balle toont en ow (ullie) geliek as deelnemer inschrieft, gaode zoiets doen. Mar ja, wa mot dè mot, wej zulle onze avokaat ok mar un briefke sture dè gullie ons vur ut gerecht wilt slèpe. Ik dink det Bram M. te A. wel tied het um ons bej te staon now hej dur flink van langs het gehad van zien kellega’s, ondertusse zien grôtste vijande. Daor kumt nog bej dè ge ‘Nölkampioenschappe’ nie ens kunt schrieve. Ge het zeker nog nojt van unne umlaut geheurt. Dus eink kunne wej owen brief al ân de kant legge want ge wet nie ens waor ge ut ovver het. Ok is ut zo dè wej ons lam hebbe gezocht naor dè vermeende contract mar wej kunne ut nie viende. We hebbe eink ok allènig mar gezocht umdè gej dur ovver begont. Ons kent ons en misschien hebbe wej iets getèkend onder invloed van dur ow (ullie) toegediende versnaperinge die in ons geval nie geestverruumend mar geestdodend werke.
As lâtste wille we ullie nog wieze op het naokse feit dè wej goei konneksies hebbe mit de MUKkemissie, dus in ut uuterste geval gaon wej ow (ullie) vurdrage vur de MUK van 2013.
 
Fijne Kerstdage toegewenst, tot d’n dertigste december en veul groete van Peter en Pieter
P.S. Wej wille bej un volgende gelegendigheid ullie wer ger as jury hebbe heur.
 
****************************************
 
Ja. Nou Wurd ie helemaol moi.
Ja ik weet wel zeker opperspreekmeester da gij het ziet die antwoord geft. En ge mot nou niks zeggen over de MUK want gij was ut die veurige week onze neje wethouder Jeroen Joon aankondigde mit WOUTER Joon bei Met Andere Woorden. De urste keer da ge in dat praotprgram van Karel Jansen iets mocht aankondigen en binnen drie minuten stonde al MUKKIG gedrag te vertonen. Ik heb dieje van de muk dan ok maar cc opgenomen, Ge wet wel dieje enne die sinds de letzte nolkampioenschappe (woar zit dieje verrrekte umlaut nou ) ziene bril an het zuken is.
Kiek dat ik al mien twitterberichten over miene partijleider SamsoM heb motten verwijderen umdat ik in de war was mit Gert en SAMSON da is iets heel anders en doet nie ter zake. Mar terug naoar het slot van ouwe brief. Kriegen wij als jarenlange jury zo mar de zak zonder enige functioneringsgsprek en dan durfde gij an het end onder PS (post scrotum mochte gij da nie kenne) nog te stellen da we vgl jaor wer jury zien. Ge dinkt toch nie dat Henk, Stef en ik gek zien En dieje Bram M , dún dakhaas. Daor zien wij niet bang van. Dan kommen wej met Van Elk te Vreten. Ik sluut trouwens nie uut da henk, stef en ik, op 30 december mit harde actie komme. De pers hebben wij al geinstrueerd dat er wat staot te gebeuren dus gullie ziet gewaorschuwd. Henk is groot, stef is sluw en ik....loop hard dus ge wet ut Kiek ik heb connecties mit de taliban uut sinttaagte Dus wat doen gullie as de kuumers er inens nie zien en ge het toch een jury nodig.
Ja dan zal het prijskaartje dus verdubblen naor 2 frites en 2 frikandellen.
 
Rob P te St A
 
PS en mit de pronkzitting zie ik ok nog niet klaor mit ullie
 
**************************************
 
Hallo alle gekke op un stukske,

Ik kom nounet moi mit un zoes ân tuus en dan krieg ik zôn bericht. Ik kom ur merrege wel op terrug.

Houdoe en bedankt olé van Peter
 
***************************************
 
Dieje van Hermsen het zeker ziene wien aan telfort geschonken, hebben ze meteen uit abonnement opgezet.
Maar ik zit ok achter ut meeladres van Stef aan want gulle ziet nog nie klaar mit ons.
Van elk te vreten is al op de hugt.
 
Rob
 
**************************************
 
Goeiemerrege allemaol,

Rob,
 
Ut meeladres van Maarten MUK Hermens is verâânderd, dus ik heb de rommel die wej allemaol hebbe geschreve tot now toe mar efkes ân ut goei adres gestuurd.
Ik krieg ok al bericht det ut adres van Stef nie mer zoj kloppe mar ik heb voorlopig nog gen bèter adres. Mar daor komme wej ok wel wer ââchter.
 
Peter
 
Groete mit hâânde en vuut van Peter
 
 
**********************************************