Nlkampioenschappe 17 januari 2010

Op zondag 6 februari 2011 vinden weer de Kuukse Nlkampioenschappe plaats o.l.v. Opperspreekstalmeester Peter van Grinsven
 
Hieronder de aankondiging van afgelopen jaar:
 
DE NLKAMPIOENSCHAPPE

Op 17 januari 2010 is t wer zover. Dan viende, nao un jaor overslaon, wer de Kuukse Nlkampioenschappe plts. Um un uur of vijf, op zondegmiddag, komme de echte (de minder echte zien netuurlek ok van harte welkom) Kuukse Nlers in de Kansas bej mekaor um us efkes flink te nle ovver van alles en niks. Veul deelnemers hebbe bej de ruilbeurs of op een of aandere prinsenrecepsie duk al wa spraakwaoter opgedaon, dus stiltes zulle dr zeker nie te veul valle. Onder de komische maor strenge leiding van de sprkstalmeister gaon de diverse deelnemers de zwaore strijd n. Erepltse zien in t verleje al behaold dur o.a. Tonnie Heijl, Toon Adriaans, Alda van Uje en nog veul aandere verekkes notabele Kuukse Nlers (zn duur woord as Nler wurt netuurlek altied mit un hoofletter geschrve).

Kuukse minse hoefde niks te vertelle ovver nle mar we zulle de geschiedenis van het nle nog efkes ophaole. Dn oorsprong van het nle lit volgens kastelein Pieter Smits (telg uut un riek steenhouwersgeslacht d wellicht ok zien wortels in t Ierse lnd het) inderdaod in t moie, weidse en gruune Ierlnd. In de pltselijke kroege (pubs genoemd) werd in lange vervloge tijde al aan "NLAN" gedaon. En die Iere zitte wa in de kroeg umdet ut doar altied kwj wr is. Twee klante (mstal goeed vurzieen van enige alcoholische versnaperinge) ginge in hgstes vijf minute mit mekaar een woordenstrijd n ovver de mst uutenlopende en bizarre onderwerpe of dinge. Lokale sterre op di gebied, zoals "THE NLANSISTERS" geniete in Ierlnd (nog steeds) nasjonale bekendheid.

En t is k nie vur niks d onze carnavalsvereniging "DE NLERS" hiet. Nle zit ons gewoon in t bloeed. En dur wurt wa afgenld in Kuuk, vruuger al mar tegeworrig nog veul meer. Nle is eigeluk zn bietje utzelfde as kuume, knie, znikke, maouwen, zeike enz. Dur zien wel wa kliene verschille mar ut kunt allemaol op utzelfde nr. Ge kunt ur altied "litr nie te" vurzetten dus litr nie te nle, kuume enz. Nim nou mar us un pr onderwerpe bej de kop zoas de Homburgcampus (daor is nie ens un goei Kuuks woord vur, ge kunt misschiens dinken n "verrekesveld" of "slachtveld". Ik vraog me wel af of de belangstelling dan nog zo groot is as de gemente beweert). Of de loswal mit dieje bonk roest zonder bm of aander gruun, ut neje zwembad bej de Zwaon (of kumt doar nou de dienstenas?), de njt aflaotende strijd mit Hps, Nimwge en die ovvermsse klepbokse, zo kunne we nog wel efkes durgaon. Mar ut liefst nle we netuurlek ovver nder minse. Die zien te dik of te dun, te groot of te klien, te riek of te errum, hebbe teveul of te wennig heur. Ut zien kontekruupers of ze lope altied mit de neus in de wiend. Ze drinke teveul of ut zien van die dreugneijers. Ze doen de moel nie los of ut zien lulbokse. Gullie kunt d zellef warschienluk eindeloos nvulle.

k de leje van ons carnavalsgezelschap zellef laote zich nie onbetuugd as ut op nle ankumt. Dur wurt wa afgenld op en vurral nao de (bestuurs)vergaderinge mit as gevolg d ze mstal pas de volgende dag thuuskomme. En onderschat het nle nie as de vundertied wer angebrke is. Znne nje Prins, ziene Adjudant en k ut Boerebruidspaar, zien al wa ovver de tong gegaon vur det ze eindelek te vurschien komme op ut Prinsebal. En as ge bej de Boerecommissie komt dinkte d die ut nle warschienlek uutgevonde hebbe. En zj d nie waor zien dan toch zeker onze nje Boerebruidegom Tiny Loeffen. Bej dn ondertrouw probeerde ie Dn Urste Boer Dn Bste Leo Schoots én Maarten Hermens dur af te lulle en dan motte toch van goeje huuze komme. Ik heb zellefs geheurd d ge un echt nltest mot doeen vur d ge toegelaote wordt tot ut gezelschap. Um nog mar te zwiege ovver de pronkzittinge, d is ut toppunt van nle van ut begin tot ut nd.

Op ut gementehuus is ut al nie veul bter. Doar wurt, as ik ut goeed begrepe heb, k meer genlt as gewerkt. Mit dn import is ut al net zo; noa un paor jaor nle ze al net zo hard as de echte Kuukse. Ik heb heure verluije d ge in de Kuukse inburgeringscursus un nlexamen af mot aflegge en det d k nog us zwaor mit telt! En d Leo Schoots Urste Boer Dn Bste is geworre is nie vur niks. Dan motte toch heel wa af kunne nle!

Nou denken jullie natuurlijk, als je het Cuijkse dialect niet perfect beheerst, je geen schijn van kans hebt om te winnen. Niets is minder waar! We hebben al deelnemers gehad die in het Fries (Fred), Limburgs of zelfs Schots (Norman) hun woordje deden. Ook als je alleen maar ABN spreekt (of wat daar voor doorgaat), sappig Amsterdams, Rrrotterdams, Haags of Utregs. Iedereen heeft evenveel kans om de felbegeerde trofeen te winnen. Zellefs mit ut Nimwgs kunde nog winne.

De spelregels zien simpel en luije as volgt:

twee deelnemers zitten bej mekaar an de tffel chter de microfoon. Spraakwaoter in de vurrem van een of nder borreltje wurt dur de kastelein angeboje

de jury of de sprkstalmeister geft de kandidate un woord of un uutdrukking waorover un sttje (hgstes un minuut of vijf) genld mot worre. Ge hoeft nie persé te wete wa ut woord precies betkent. Ge kunt eigelek heel goeed nle ovver un woord as ge de betkenis juust nie wet. Ok woorde die un dubbele betkenis hebbe doen ut altied goeed (un vurbeeld is del; d betkent zowel unne hoop of veul as un vrommes mit un twiefelchtige repetasie)

de uuteraard onafhankelijke mar wellicht wel te benvloede jury bepaolt nao afloop de winnaar

we speule volges t zogenaomde afvalsysteem (d het overiges niks te maoke mit de gruunbak). De winnaar gut deur naor de volgende ronde. De verlieezer gut zien verdrieet wegdrinke mit un echte Ierse pint

dr wurt gelet op dinge as originaliteit (wan moeilijk woord w), beheersing van de taol, maote van toegepste onzinningheid enz.

Vur de jury doen wej, normaol gesproke elk jaor, un beroep op de Kuumers (mr dr is al gebleke det k aandere specialiste verekkes goeed as jury kunne optreeje). As gen aander kunne zej beoordele of iemes voldoende nlkwaliteite het. Kuume is, zoas al ngegve, min of meer un synoniem vur nle. Dizze jury stelt ok un speciale pries ter beschikking namelijk de "KUUMAWARD" vur de de deelnemer mit t hgste "KUUMGEHALTE".

De winnaar van de nlkampioenschappe zal de eeuwige "NLROEM"vergaore en mit prieeze overlaoje worre.

Nle is iets van alle taole en dialecte dus ook mensen die het Kuuks niet zo goed beheersen zijn van harte welkom. Voor zowel de import van binnen als buiten Nederland is dit kampioenschap een uitgelezen gelegenheid om een proefexamen voor de inburgeringscursus af te leggen. Als je mee wilt doen kun je je opgeven bij Pieter Smits (tel: 313994; e-meel: kansas@planet.nl ) als je er zeker van wilt zijn dat je ingeloot wordt.

Minse die nog leuke suggesties hebbe vur woordjes of uutdrukkinge (mit of zonder un eventuele anekdote), kunne die opsture naor Café Tapperej Kansas; Kerkstraot 7; 5431 DS in Kuuk of mele noar kansans@planet.nl As we zn woord of uutdrukking gebruuke wurt dn afzender tijdens t kampioenschap vernuumt.

Unne Kuukse Nler in hart en niere